Articole științifice

Personalitatea umană a fost investigată de-a lungul timpului ca o configurație de trăsături ce reflectă modul unui individ de a acționa, de a simți, de a gândi și de a se adapta la mediul în care trăiește. Procesul continuu de înțelegere a ființei umane, din punct de vedere al aspectelor înnăscute, respectiv dobândite, are un rol vital în anticiparea modului de acţiune al unei persoane în contexte specifice și în diferite domenii de viaţă, cum ar fi profesia, interacțiunile sociale, funcționarea familiei sau atitudinea față de sănătate.

MindMi™. Sistem de evaluare psihologică

Autori: Dumitru Grigore, PhD & Magda Moldovan, MA

Cercetarea descrisă în studiul de față abordează fiziologia biosemnalelor de tip EEG și distribuția spectrală de putere, respectiv fenomenologia EDA, cu accent pe tehnica potențialului electrodermal în curent alternativ. Experimentul este organizat în baza unui design adecvat care constă în utilizarea a două tehnici diferite referitoare la aceste biosemnale, în vederea obținerii aceluiași tip de comportament electric reflectat în tipologia de personalitate. Pentru stabilirea funcțiilor proiective, s-au utilizat, pentru EEG, densitatea spectrală de putere măsurată cu ajutorul căștii NeuroSky MindSet, iar pentru EDA, nivelele de potențial în curent alternativ al epidermei, de tip bazal (SPL) și de răspuns (SPR), achiziția realizându-se cu Sistemul de evaluare MindMi™, brevetat de autor în anul 2013.

Determinarea tipologiei de personalitate prin inferență psihofiziologică din biosemnale EEG și EDA

Autor: Dumitru GRIGORE, PhD

Sistemul psihometric inferențial MindMi™, care are la bază fenomenologia răspunsului electrodermal, a necesitat intergrarea în algoritmul de calcul, a unui set de corespondențe între potențialele sale de răspuns, de tip SPL, respectiv SPR și parametrii măsurabili ai altei categorii de biosemnale asupra cărora s-a aplicat o metodă de identificare a semnificațiilor psihologice. O astfel de categorie este cea a biosemnalelor de tip EEG, măsurabile cu căști specializate care poziționează electrozii de măsură în acord cu Standardul Internațional 10-20, 10-10 sau 10-5.
Metoda prezentată aici descrie procedeul de asignare a indicatorilor psihologici prezentând etapizat pașii urmați în stabilirea celor mai apropiate semnificații psihologice ale biosemnalelor electrodermale obținute prin neurostimularea în curent alternativ a stadiului fazic al epidermei de la nivelul palmelor, tehnică descrisă de autor în brevetul RO127615/2013, dar și într-o serie de articole științifice, semnificații corespondente unor seturi de biosemnale de tip EEG, achiziționate simultan prin tehnici consacrate. Totodată este prezentată și procedura de scalare și calibrare a acestor indicatori rezultați, în scopul de a fi introduși în rapoartele psihometrice finale ale sistemului inferențial electrodermal.

Metoda privind asignarea și calibrarea indicatorilor psihologici în Sistemul MindMi™

Autor: Dumitru Grigore, PhD

Ne puteți scrie oricând!

Personalul departamentului Relații cu Publicul vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.