t

Dumneavoastră aveți întrebări?

 
d

Mai jos găsiți o listă cu întrebările ce ne sunt adresate frecvent.

 

Noi avem răspunsuri!

 
Poate Sistemul MindMi™ să înlocuiască evaluările psihologice tradiționale?

Sistemul MindMi™ este capabil să analizeze indicatori similari cu alte instrumente de evaluare psihologică. Cu toate acestea, metoda sa de colectare şi de analiză a datelor este foarte diferită de instrumentele consacrate (ex. colectarea datelor psihofiziologice vs. auto-evaluarea sau probele practice), oferind informaţii suplimentare, dar care nu substituie rezultatele altor instrumente. Pe baza scanării se obţin informații privind personalitatea examinatului, inteligența cognitivă, emoțională, compatibilitatea interpersonală și de grup, plus un set extins de indicatori psihologici care cuprinde abilităţi cognitive, emoţionale, respectiv sociale şi de relaţionare. Aceste informaţii se bazează pe un pattern preponderent identificat la persoana examinată (ex. o anumită tipologie vocaţională, proporţia temperamentelor identificate), care se asociază în mod direct cu rezultatele obţinute.

Este sistemul MindMi™ capabil să evalueze compatibilitatea dintre mai multe persoane?
Sistemul MindMi™ poate asigura analize și rapoarte de compatibilitate pentru grupuri de până la 10 de persoane, fie pe loc, fie prin raportarea la rezultatele deja salvate și arhivate în baza de date a sistemului, ca urmare a unor evaluări făcute în trecut. Pornind de la tipul de personalitate și de la stilul de lucru al fiecărei persoane examinate, sistemul oferă propuneri personalizate care pot fi luate în considerare în îmbunătățirea performanței examinatului în raport cu fiecare coleg sau în raport cu întreg grupul. Pentru un exemplu de raport al compatibilității de grup dați click aici.
Există o diferență între modalitatea în care evaluează sistemul MindMi™ Inteligenţa Cognitivă sau Emoţională și evaluările realizate cu instrumentele tradiționale?

Sistemul MindMi™ poate evalua și oferi în două rapoarte separate potențialul IQ-ului, respectiv EQ-ului. Cu toate acestea, pot apărea diferențe între rezultatele MindMi™ şi rezultatele la alte instrumente. Acest lucru se datorează atât diferenţei de metodă în calculul acestor scoruri (recoltare psihofiziologică şi procesarea acestor date prin analiză algoritmică şi matematică vs. performanţa în matricile progresive; scale de masură diferite şi distribuţie diferită a scorurilor, datorită construcţiei tehnice), cât şi abordării
teoretice a sistemului MindMi™, care propune un număr de subcomponente ale inţeligenţei cognitive, respectiv emoţionale, subcomponente care pot să difere de alte modele teoretice (ex. Modelul lui Salovey şi John Mayer asupra Inteligenţei Emoţionale). Rezultatele MindMi™ nu oferă coerenţa specifică răspunsurilor auto-raportate de examinat şi nu reflectă experienţa directă a examinatului. Totuşi, acestea surprind fluctuaţii în starea emoţională sau cognitivă a examinatului, sau în configuraţia temperamentală a acestuia, în funcţie de echilibrul său psihofiziologic la momentul testării. Pentru un exemplu de raport al potențialului inteligenței cognitive dați click aici, iar pentru un exemplu de raport al potențialului inteligenței emoționale dați click aici.

Există anumite restricții legate de vârstă sau de dimensiunea mâinilor în utilizarea scannerului MindSpring™?
Scannerul de mâini se bazează pe colectarea datelor de la nivelul ambelor mâini, chiar și pentru o dimensiune mai mică a mâinilor.

Construcția ergonomică a scannerului de mâini îi conferă acestuia o largă adresabilitate, procesul de scanare fiind facilitat chiar și pentru mâini de dimensiuni mici, întâlnite la copii cu vârsta de 6-7 ani. Așadar, limitările de ordin practic manifestate în cazul testărilor psihologice tradiționale sunt eliminate cu succes de sistemul MindMi™, care nu numai că permite evaluarea copiilor cu vârste fragede, ci o face și într-un mod extrem de acurat și eficient.

Există posibilitatea ca unele persoane să nu poată fi evaluate cu sistemul MindMi™?

De-a lungul studiilor de testare ale instrumentului, a fost observat un număr redus de cazuri în care persoana evaluată nu răspunde corespunzător fenomenului electrodermal, ceea ce face ca evaluarea MindMi™ să fie neadecvată. Dacă persoana evaluată nu răspunde stimulării epidermei şi scanarea se încheie cu mesajul “Eroare de citire”, rapoartele nu vor putea fi generate. De asemenea, dacă persoana manifestă oboseală excesivă sau surmenare, sistemul va afişa un mesaj de “Oboseală”. În aceste cazuri, se recomandă reluarea scanării, sau repetarea acesteia într-o altă zi. Dacă nu se colectează cu succes datele persoanei nici după încercări multiple, este posibil ca evaluarea să nu fie adecvată pentru persoana în cauză. Există cazuri mai puţin frecvente în care fluctuaţiile conexiunii la internet pot întrerupe scanarea sau pot duce la mesaje de “Eroare de citire”. Din acest motiv, recomandăm repetarea procesului de scanare minim de 3 ori pentru o persoană în situaţiile de “Eroare de citire”, înainte de a trage concluzia că persoana nu poate fi evaluată. Pentru mesajul de “Oboseală”, se recomandă reluarea scanării în altă zi.

Oricine poate utiliza sistemul MindMi™?

Rapoartele MindMi™ nu sunt destinate utilizării directe de către persoana evaluată, ci sunt destinate utilizării de către psihologi practicieni, în primul rând în resurse umane. Psihologul practician (ex. în psihologie organizaţională şi a muncii, consiliere vocaţională sau ocupaţională, consiliere psihologică, psihoterapii, psihologie clinică), este un element cheie în utilizarea sistemului, având competenţa interpretării rezultatelor, în funcţie de scopul evaluării şi de aria sa de specializare. Forma rapoartelor este utilă persoanei evaluate, însă rezultatele obtinuţe pot fi utilizate corect doar prin filtrul practicianului. Psihologul analizează rapoartele MindMi™ având un set de cunoştinţe de specialitate şi integrând rapoartele cu alte instrumente specializate pe care le utilizează în practica sa. Menţionăm că această metodă se aplică doar în urma consimţământului informat. Astfel, utilizatorul va informa examinatul asupra principiului de confidenţialitate şi va obţine acordul semnat al acestuia înaintea aplicării instrumentului.

Care este legătura dintre raspunsul electrodermal măsurat de scanner şi profilul psihologic al unei persoane?

Sistemul MindMi™ măsoară biopotențiale de la nivelul suprafeței pielii (nivelul potențialului electrodermal și răspunsul potențialului electrodermal), prin intermediul unui scanner de mâini dual cu electrozi monopolari, care colectează datele necesare în decurs de 5 minute. După scanare, sistemul utilizează datele în vederea obținerii informațiilor psihologice printr-o procedură algoritmică inovativă, combinând variabile multiple cu o relevanță cheie pentru trăsăturile de personalitate corespondente (ex. amplitudinea, labilitatea răspunsului electrodermal, nivelul arousal-ului cortical și altele). Acest set de variabile este supus unui proces de modelare cibernetică, obținându-se în final un set variat de indicatori psihologici, reflectând abilități cognitive, emoționale, sociale, aptitudini și tendințe specifice. Metoda utilizată de MindMi™ este nouă, dar se bazează pe un istoric de studii şi cercetări ale inventatorului certificat Dumitru Grigore.

Care este diferenţa dintre MindMiTM şi alte dispozitive (ex. aparate de biofeedback)?

Deşi există echipamente percepute ca fiind similare (poligraf, tremormetru, măsurarea activităţii cerebrale, instrumente de biofeedback etc.), majoritatea acestor instrumente utilizează o metodă diferită, chiar dacă din domenii similare (ex. instrumente care măsoară răspunsul sau conductanţa galvanică a pielii în curent continuu, metode neuroimagistice, radiografie cu emisie de pozitroni, înregistrarea activităţii electrice cerebrale, undele cerebrale, măsurarea frecvenţei cardiace, a temperaturii corpului, a tremorului braţului etc.). Multe dintre aceste instrumente măsoară altceva. Sistemul MindMi™ diferă de aceste instrumente în primul rând prin ceea ce măsoară şi metoda de achiziţie (măsoară potențialul electrodermal în curent alternativ, colectat de la nivelul epidermei printr-un scanner de mâini), dar mai ales prin scopul măsurătorii şi forma rezultatelor pe care le oferă utilizatorului. Mai exact, sistemul MindMi™ nu oferă scorurile brute, privitoare la datele psihofiziologice colectate, ci oferă rezultate cu semnificaţie psihologică, însoţite de o interpretare relevantă pentru practician (scale, indicatori, scoruri raportate la populaţia generală, text, tabele, diagrame). Există numeroase instrumente de biofeedback disponibile pentru publicul larg. Acestea măsoară anumite variabile (ex. temperatura corporală, tonusul muscular, frecvenţa cardiacă sau presiunea sangvină) în paralel cu aplicarea unor tehnici de relaxare, vizualizare sau imagerie dirijată de către utilizator). Aceste tehnici au fie scopul de a influenţa parametrii fiziologici măsuraţi, fie de a evidenţia anumite caracteristici ale acestora. Sistemul MindMi™ nu presupune aplicarea unor stimuli particulari înainte, după sau în timpul scanării.

Este MindMi™ un instrument standardizat?

Procedura de scanare se realizează în condiţii standard, la fel şi paşii pentru rapoartele rezultate în urma scanării. În cazul unor instrumente problematice, utilizatorul are opţiunea de a manipula direct instrumentul şi modul acestuia de funcţionare (ex. setarea manuală a frecvenţei la aparatele de biofeedback), sau chiar rezultatele. Acest lucru face dificil de controlat rezultatul obţinut, dar şi siguranţa şi acuratetea acestuia. În cazul MindMi™, acest lucru nu este posibil, scanner-ul de mâini fiind utilizat într-o variantă standard, ce se află în garanţie şi care nu are funcţia de customizare a scanner-ului de către utilizator. Procesul de scanare durează în jur de 5 minute şi se efectuează acelaşi număr de citiri în spatele senzorilor pentru orice persoană. În rapoartele generate, în anumite cazuri utilizatorul poate organiza, modifica ordinea sau elimina anumiţi indicatori din raport (Raportul celor 62 de indicatori psihologici) sau poate introduce şi elimina anumite persoane din raport înaintea generării acestuia (ex. Raportul Compatibilităţii de Grup) însă nu poate adăuga sau manipula scorurile şi rezultatele. De asemenea, un raport nu poate fi generat de două ori pentru o singură scanare, astfel că de fiecare dată se va afişa acelaşi rezultat pentru o anumită scanare. Acest lucru garantează respectarea protocolului de siguranţă, dar şi acurateţea metodei, a algoritmului şi a rezultatelor, care au fost testate în mod repetat şi îndelungat asupra unor eşantioane reprezentative din populaţie. Cea mai nouă actualizare a intervalelor de referinţă se bazează pe percentilele calculate într-un lot reprezentativ de 1003 şiruri de date colectate cu sistemul MindMi™ (scanări), iar aceste intervale de referinţă (scalele de raportare a rezultatelor la populaţia generală) se afişează în acelaşi mod pentru orice persoană scanată.

Ce fel de sarcini se aplică în timpul scanării?

MindMi™ nu implică administrarea unor stimuli vizuali sau auditivi pe parcursul scanării şi nici nu presupune probe sau sarcini specifice aplicate în timpul examinării. Rezultatele nu depind de o activitate specifică (exceptând poziţionarea corectă şi menţinerea mâinilor pe scanner până la finalizarea scanării), şi nici de calitatea sau cantitatea comunicării examinatului cu utilizatorul sistemului.

Care sunt avantajele unui instrument computerizat?

Psihologii devin din ce în ce mai familiari cu tehnologia în viaţa lor personală sau profesională (sunt nevoiţi să utilizeze e-mail, android, tabletă, iPad, Skype în cazul şedinţelor online, platforme de testare online / computerizate, se documentează din literatura de specialitate internaţională, în mare parte disponibilă în format electronic). Aceste cunoştinţe şi abilităţi pot fi transferate şi în activitatea profesională. Adaptarea la tehnologie poate reprezenta astfel un avantaj. Specialiştii sunt constrânşi de colectivul lor profesional să îşi actualizeze constant cunoştinţele în domeniu (cursuri de formare continuă, conferinţe, pregătirea interviului pentru schimbarea treptei profesionale). Similar, uneori este necesară o adaptabilitate şi flexibilitate ridicată vizavi de evoluţia tehnologică din societate pentru a rămâne în top ca şi competenţă. Utilizarea sistemului MindMi™ nu este condiţionată de prerechizite în afara cunoştinţelor domeniu-specifice şi a familiarizării de bază cu sistemul. Acest lucru este uşor de realizat prin parcurgerea manualului de utilizare, a manualului tehnic şi a ghidului de pornire rapidă, care vin în întâmpinarea nevoilor practicienilor din domeniu. În manual, aceştia pot identifica o serie de informaţii utile referitoare la utilizarea sistemului şi a rapoartelor MindMi™, dar şi exemple de interpretare a acestora. De altfel, stăm la dispoziţia utilizatorilor noştri cu suport tehnic şi informaţional.

Ne puteți scrie oricând!

Personalul departamentului Relații cu Publicul vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.