Raportul potențialului inteligenței cognitive

Relevă informații cu privire la șapte sub-indicatori ai inteligenței cognitive.

Raportul potențialului inteligenței cognitive

Relevă informații cu privire la șapte sub-indicatori ai inteligenței cognitive: inteligența generală, vizual-spațială, practică, verbală, matematică, inteligenţa intuitivă și claritatea raționamentelor, fiecare dintre aceștia pe o scală cu cinci niveluri: foarte scăzut, scăzut, moderat, ridicat, foarte ridicat. Acest raport este generat sub formă de tabel calibrat, în care valoarea numerică este dublată de explicaţii asupra semnificaţiei psihologice a indicatorului.

SUB-INDICATORI AI INTELIGENȚEI COGNITIVE

Ne puteți scrie oricând!

Personalul departamentului Relații cu Publicul vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.