Termeni generali

Pentru Utilizarea Site-ului www.mindmisystem.com

şi a tuturor site-urilor, serviciilor şi/sau aplicaţiilor asociate acestuia

Toţi utilizatorii site-ului www.mindmisystem.com şi a tuturor site-urilor, serviciilor şi/sau aplicaţiilor asociate acestuia (denumite în continuare integrativ „Site-ul”), aparţinând Psychometric Systems S.A. (Psychometric Systems) se obligă să respecte aceşti Termeni Generali pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale şi cu toate elementele de reglementare legală, a termenilor şi condiţiilor impuse de Psychometric Systems, nu continuaţi accesarea Site-ului, respectiv a elementelor asociate acestuia şi sus enunţate sau care sunt logic asociate.

Utilizarea Site-ului reprezintă confirmare expresă şi accept necondiţionat a formei existente la momentul utilizării a documentelor de reglementare a utilizării Site-ului şi a termenilor şi condiţiilor contractuale ale Psychometric Systems.

 Pentru scopul acestor Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului: 

  1. “Proprietarul” este Psychometric Systems, persoana juridică română, cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 98-100, Etaj 1, în incinta Olimpia Business Center, Jud. Cluj, înmatriculată la ORC Cluj sub nr. J12/2335/04.08.2014, având CUI RO33448575, cont bancar RO74CITI0000000755776009 deschis la CITIBANK EUROPE plc Dublin-Sucursala România
  2. ”Utilizator” este orice persoană (fizică sau juridică) care accesează sau utilizează Site-ul şi/sau plasează comenzi, introduce datele colectate de echipamentele Psychometric Systems în aplicaţia online sau interacționează în orice altă formă de comunicare cu Site-ul şi/ sau Site-urile sau serviciile asociate
  3. Site (site/site-ul): reprezintă pagina web deţinută de Psychometric Systems care poate fi accesată la adresa www.mindmisystem.com/ro/ şi care asigură intermedierea şi gestionarea vânzărilor online a echipamentului MindSpring™, a punctelor valorice necesare generării rapoartelor în cadrul sistemului MindMi™ şi a utilizării aplicaţiei MindDeck™, respectiv a tuturor Site-urilor şi serviciilor sau aplicaţiilor asociate acestuia, sus enunţate sau care sunt logic asociate, aparţinând “Proprietarului”

Utilizatorii au acces permanent la condițiile generale pentru utilizarea Site-ului și la toate şi oricare elemente de reglementare a termenilor şi condiţiilor de utilizare, prezentare, contractare şi funcţionalitate, pentru a le putea consulta în orice moment, acestea fiind prezentate în cuprinsul Site-ului. Psychometric Systems are dreptul deplin şi nelimitat de a modifica în orice fel consideră necesar toate şi oricare din Termenii de utilizare a Site-ului, respectiv a tuturor şi oricăror reglementări de termeni şi condiţii comerciale în orice moment. Responsabilitatea verificării acestora aparţine utilizatorului pentru posibile schimbări viitoare.

Drepturile asupra Site-ului

Proprietarul deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi întreg conţinutul Site-ului, incluzând, fără a se limita la, imaginile, muzica, informațiile despre produsele şi serviciile furnizate prin intermediul Site-ului şi orice alte date, servicii şi aplicații asociate sau orice alte elemente de proprietate intelectuală sau materială.

Acestea sunt protejate prin legislaţia drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală sau industrială în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului şi graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul şi forma Site-ului, fără acordul scris prealabil al Psychometric Systems, sub sancțiunile prevăzute de lege, respectiv cu privire la toate şi oricare din elementele de proprietate intelectuală sau industrială a Psychometric Systems. 

Proprietarul este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor, aplicațiilor şi bazelor de date prezentate pe Site şi utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi şi să nu le aducă nici o atingere.

Orice vedeţi sau citiţi pe acest Site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

Site-ul conţine acces la aplicaţia web MindDeck™, aplicaţie ce permite atȃt gestionarea serviciilor oferite de Psychometric Systems cât şi utilizarea eficientă a datelor utilizatorilor înregistraţi, configurarea şi operarea în parametri de funcţionare a scannerului de mâini MindSpring™ cât şi gestionarea punctelor valorice pentru generarea rapoartelor realizate de aplicaţie în cadrul sistemului MindMi™, respectiv a tuturor Site-urilor şi serviciilor asociate acestuia, aparţinând “Proprietarului” precum şi sistemul de achiziţionare online a produselor şi serviciilor Psychometric Systems.

TOATE DATELE ŞI INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN CADRUL SITE-ULUI, RESPECTIV TOATE ŞI ORICARE DIN DATELE ŞI INFORMAŢIILE AFERENTE SERVICIILOR ŞI PRODUSELOR  Psychometric Systems, VOR PUTEA FI UTILIZATE DE CĂTRE UTILIZATOR EXCLUSIV PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, NECOMERCIALĂ FĂRĂ DREPTUL ACESTUIA DE A COPIA, TRANSMITE SAU UTILIZA ACESTE DATE ŞI INFORMAŢII ÎN ORICE MODALITATE, RESPECTIV FĂRĂ A GENERA VREO OBLIGAŢIE FAŢĂ DE Psychometric Systems.

ESTE DE ASEMENEA INTERZISĂ UTILIZAREA ORICĂREI METODE DE AFECTARE A SITE-ULUI / A SITE-URILOR ASOCIATE, RESPECTIV A SERVICIILOR, APLICAŢIILOR ŞI PRODUSELOR Psychometric Systems, PRIN ORICE MIJLOACE INFORMATICE SAU NEINFORMATICE SAU CARE AR CONSTITUI ÎN ORICE FEL O ACTIVITATE ILEGALĂ SAU PREJUDICIABILĂ.

TOATE ŞI ORICARE DIN ELEMENTELE AFERENTE SISTEMULUI MindMi™, RESPECTIV TOATE ŞI ORICARE DIN ELEMENTELE AFERENTE PREZENTĂRILOR Psychometric Systems, TOATE ŞI ORICARE DIN ELEMENTELE PRODUSULUI/ PRODUSELOR/ APLICAŢIILOR Psychometric Systems, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA MindDeck™, MindSpring™,  SAU ALTE ASEMENEA, SUNT PROPRIETATEA EXCLUSIVĂ A Psychometric Systems, ORICE ÎNCERCARE DE INTRUZIUNE SAU AFECTARE A ACESTORA, DE COPIERE, REPLICARE SAU UTILIZARE NEATORIZATĂ  URMÂND A FI RAPORTATĂ ORGANELOR ABILITATE ÎN VEDEREA ANTRENĂRII RĂSPUNDERII LEGALE INCIDENTE ŞI REPARĂRII PREJUDICIILOR CAUZATE.

Scopul Site-ului şi neangajarea răspunderii

Site-ul îşi propune să ofere utilizatorilor informaţii corecte şi actuale cu privire la serviciile şi produsele oferite, la modalitatea de contractare a acestora, precum şi orice informaţii necesare utilizatorilor pentru întrebuinţarea produselor şi serviciilor puse la dispoziţie.

Site-ul este menit să asigure prezentarea companiei, a echipamentului/ echipamentelor/ aplicaţiilor produse de Psychometric Systems şi prestarea în condiții de obiectivitate şi confidențialitate a serviciilor sale, dar şi să reprezinte un mijloc activ de îmbunătățire continuă a condițiilor de comercializare a produselor şi serviciilor sale prin intermediul acestuia.

Psychometric Systems depune toate diligențele pentru a oferi informaţii actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Informaţiile incluse pe Site au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care vânzătorul le consideră de încredere. Cu toate acestea, proprietarul nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, nu se garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor.

Psychometric Systems își rezervă dreptul de a modifica unilateral şi fără nici o notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare şi/sau structura Site-ului, în orice moment şi nu va avea nici o răspundere în acest sens şi/sau aceste Condiții generale şi/sau alte elemente de reglementare privind Termeni şi condiţii de utilizare şi contractare, modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afișarea Condițiilor Generale sau a altor elemente de reglementare privind Termeni şi condiţii de utilizare şi contractare modificate pe Site.

Psychometric Systems nu garantează în nici un fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic şi funcţional precum şi lipsa intruziunilor informatice care ar putea afecta Site-ul. Astfel, proprietarul nu va putea fi ţinut răspunzător în nici un fel pentru nici un fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.

Psychometric Systems îşi rezervă dreptul ca accesul la produsele şi serviciile descrise în prezentul Site să poată face obiectul unor restricţii faţă de anumite persoane sau în anumite zone / ţări.

Proprietarul își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe Site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Proprietarul nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de pe adresa/ adresele de e-mail ale Psychometric Systems sunt fără viruşi sau elemente de intruziune informatică sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte Site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare, aşa cum sunt acestea specificate pe Site-urile respective, proprietarul nefiind răspunzător şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către proprietar a materialului disponibil pe sau prin aceste Site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele Site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusive în nume propriu.

Utilizatorii folosesc Site-ul pe riscul propriu, proprietarul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. Proprietarul nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului.

Desfăşurarea raporturilor comerciale cu Psychometric Systems

În ceea ce priveşte desfăşurarea de relaţii comerciale şi contractuale cu Psychometric Systems legate de achiziţionarea de bunuri sau servicii ale Proprietarului, respectiv elementele de prezentare şi promovare comercială precontractuală, Termenii generali de utilizare de faţă se completează corespunzător cu elementele de Termeni şi Condiţii aferente operaţiunilor comerciale şi de promovare ale Psychometric Systems, fiind valabilă întotdeauna ultima formă de reglementare afişată pe Site, inclusiv în ceea ce priveşte raporturile contractuale în derulare, aflată la dispoziţia deplină de modificare unilaterală din partea Psychometric Systems.

În caz de necorelare între prezentele condiţii generale ca termeni de utilizare ai Site-ului şi Termeni şi Condiţii aferente operaţiunilor comerciale şi de promovare ale Psychometric Systems, se vor aplica reglementările generale din prezentul document, iar în caz de reglementare specială ulterioară, ultima variantă adoptată de Psychometric Systems.

Psychometric Systems are dreptul nelimitat şi necondiţionat de a modifica sau completa cu orice element de reglementare pe care îl consideră necesar în modul de relaţionare cu terţii şi cu utilizatorii, atât sub aspectul utilizării Site-ului, cât şi cu privire la Site-urile asociate, serviciile prestate, bunurile şi aplicaţiile comercializate, manifestarea sa de voinţă fiind constituită ca şi contract de adeziune din partea utilizatorului care întrebuinţează serviciile şi produsele Psychometric Systems.

Psychometric Systems va răspunde exclusiv şi cel mult la valoarea de achiziţie a produsului implicat într-un eveniment prejudiciabil, respectiv la valoarea serviciului implicat în evenimentul prejudiciabil punctual, fiind exclusă antrenarea responsabilităţii de orice natură pentru vreun prejudiciu indirect, consecvenţial, incidental sau sancţionator în cadrul raportului comercial cu utilizatorul. Prezenta clauză de limitare a răspunderii la valoarea comercială a produsului sau serviciului implicat este asumată de utilizator.

Contul de utilizator, elementele de securitate şi Privacy în relaţia cu Psychometric Systems

Utilizarea facilităţilor Psychometric Systems şi ale sistemului MindMi™ presupune crearea unui cont de utilizator. Responsabilitatea deplină pentru păstrarea confidentialităţii datelor şi informaţiilor aferente contului şi utilizării acestuia aparţine utilizatorului sub toate aspectele sale. Utilizatorul se obligă să înştiinţeze de îndată Psychometric Systems în cazul în care sesizează intruziuni externe nerealizate de el, indiferent de nivelul bresei de securitate neautorizate, garantând faptul că toate credenţialele aferente contului de utilizare sunt sub controlul său deplin şi asumându-şi responsabilitatea deplină cu privire la orice breşă de securitate provenită din neglijenţă minoră proprie sau interacţiune cu terţi. În acest sens, orice afectare a conţinutului sau funcţionalităţii contului de utilizare sau a conţinutului aferent contului de utilizare nu este şi nu va fi în responsabilitatea Psychometric Systems.

Utilizatorul acceptă de asemenea şi confirmă faptul că utilizarea internetului nu este garantată ca fiind sigură şi confidenţială integral, chiar şi în ceea ce priveşte informaţiile criptate cum este cazul de exemplu al plăţilor on-line sau al stocării şi transmiterii datelor. Din această perspectivă utilizatorul îşi asumă faptul că Psychometric Systems nu poate fi în nici un caz responsabil pentru ingerinţe şi atacuri externe asupra contului şi datelor sau informaţiilor aferente utilizării sistemului MindMi™.

De asemenea, utilizatorul este de acord cu transmiterea tuturor şi oricăror date aferente contului de utilizare, inclusiv a identităţii utilizatorului, în acord cu prevederile legale incidente sau la solicitarea legală a organelor abilitate conform legii. Psychometric Systems are dreptul deplin ca fără nici o justificare prealabilă şi fără vreo motivare explicită să oprească dreptul utilizatorului de întrebuinţare a Site-ului sau facilităţilor sistemului MindMi™ în cazul încalcării termenilor şi condiţiilor de utilizare Psychometric Systems sau a unei conduite de rea credinţă a utilizatorului, respectiv la solicitarea legală a autorităţilor competente, fără ca această enumerare să fie limitativă şi fără nici o consecinţă de responsabilitate din partea Psychometric Systems faţă de utilizator. Utilizatorul are de asemenea dreptul de a solicita încetarea dreptului său de utilizare în cadrul sistemului MindMi™.

De asemenea, orice conduită din partea utilizatorului care cauzează prejudicii pentru Psychometric Systems va genera obligaţia reparării prejudiciilor directe şi indirecte cauzate.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR, PRECUM ŞI TOATE EFECTELE JURIDICE CE DECURG DIN FOLOSIREA SITE-ULUI VOR FI INTERPRETATE ŞI GUVERNATE DE LEGEA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE. PREZENTUL DOCUMENT CUPRINZÂND TERMENII GENERALI DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.mindmisystem.com SE COMPLETEAZĂ CORESPUNZĂTOR CU TOATE CELELALTE DOCUMENTE DE REGLEMENTARE EMISE DE Psychometric Systems, FIIND APLICABILE DE ÎNDATĂ.

Pentru orice detalii suplimentare sau pentru clarificări ori necesităţi de contactare din partea terţilor sau utilizatorilor, acestea vor fi realizate în scris şi comunicate fie prin corespondenţă normală la sediul Psychometric Systems, fie prin e-mail la adresa contact@psychometricsystems.com.

În ceea ce priveşte contactul direct cu operatorii Psychometric Systems, acesta se va putea realiza în intervalul orar 07 – 15 UTC de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale din România, la numărul de telefon +40 770 800 101 sau prin serviciul de mesagerie aferent Site-ului în acelaşi interval orar.